Radost Pardubice

Folklorní soubor RADOST a jeho nejmladší oddělení Holoubek pracuje už 37 let v DDM Alfa Pardubice.
Za dobu svého působení navštívil většinu evropských zemí . V zámoří reprezentoval v Brazílii, Kolumbii,Venezuele a Japonsku.
Jeho repertoár tvoří písně, tance a hry z Pardubicka, Chrudimska a Nasavrcka, okrajově i z dalších folklorních oblastí. Členové jsou v rozpětí od 4 let až po dospělé. Se souborem spolupracují 2 lidové muziky.
Uměleckou vedoucí je Jitka Vítková.

 

Perníček Pardubice

Dětský folklorní soubor Perníček vznikl v roce 1986 při Základní umělecké škole Havlíčkova 925, Pardubice. Hraje, tančí a zpívá v něm na 140 dětí ve věku od 4 do 18 let. Tanečníci „předškoláci“ vystupují pod vlastním názvem „Marcipánek“. O hudební doprovod se stará dětská lidová muzika.
Při tvorbě repertoáru soubor klade důraz na poznávání našeho kraje, proto čerpá převážně z regionu Polabí, a zvyklostí, které se k němu váží. Společně s dětmi odhaluje „jak žily naše prabáby“ během celého roku. Vznikají tak celovečerní představení skládající se z jednotlivých tanečních pásem všech oddělení souboru, která jsou vzájemně tématicky provázána (O Velikonocích, O Vánocích, O posvícení s Perníčkem a Marcipánkem). Během těchto pořadů divák získá ucelenou představu o již dávno zapomenutých tradicích. Proto je soubor s oblibou uvádí i ve formě výchovných koncertů pro ZŠ a MŠ.
Za léta svého působení se soubor Perníček již právem řadí mezi českou špičku. Reprezentoval své město, kraj i zemi na mnoha přehlídkách a mezinárodních festivalech u nás (např. MFF Strážnice, Pardubice-Hradec Králové, Tradice Evropy) i v zahraničí (Evropa, Asie, Afrika, Jižní Amerika…). Soubor je nositelem titulu Laureát MFF Strážnice 2013.
Vedení souboru se skládá z učitelů ZUŠ, choreografky souboru jsou Lenka Šťastná, Blanka Slouková a Iveta Lepori-Paličková, vedoucími dětské lidové muziky jsou Michal Doubek a Pavla Slouková.

 

Sejkorky Slatiňany

V září 2012 se folklórní rodina rozrostla o dalšího člena. Pod hlavičkou T. J. Sokol Slatiňany vznikl Dětský folklórní soubor Sejkorky.
Ve třech tanečních odděleních souboru a v muzice hraje, zpívá a tančí více než 70 dětí od 4 do 18ti let. Soubor zpracovává písně, tance, dětské hry a říkadla z východu Čech a Českomoravské vysočiny. Vedoucí souboru je Mgr. Stanislava Sejkorová, dětská muzika pracuje pod vedením Mgr. Jiřiny Pražanové. Soubor pravidelně vystupuje nejen ve Slatiňanech a blízkém okolí, ale je také jedním z organizátorů Dětského mezinárodního folklórního festivalu Tradice Evropy. V srpnu 2014 soubor reprezentoval ČR na festivalu v polské Varšavě a v listopadu přinese české písničky a tance na mezinárodní folklórní festival do Maďarska.

 

Kuřátka Chrudim

Vznik souboru Kuřátka - Chrudim se datuje do roku 1994. Za dobu své existence se soubor v Chrudimi a okolí vyprofiloval jako sdružení, které se věnuje výchově a rozvoji nejmladší generace v oblasti poznávání lidových tradic, tanců, písní i udržování zvyků.
V souboru působí tanečníci a muzikanti především školního věku ve dvou věkových složkách – předškoláci jsou Zrníčka a se zahájením školní docházky chodí děti do Kuřátek. Horní věková hranice je neomezená, což dokazuje především lidová muzika složená z hráčů nejrůznějšího věku – studenti, dospělí, nebo i malí, začínající muzikanti.
Nejvíce podkladů ke zpracování čerpá soubor na Poličsku a v okolí Hlinska. Děti vystupovaly na prestižních festivalech v Čechách i v zahraničí. Ovšem díky stálému kontaktu s živým, venkovským prostředí se děti s lidovou kulturou seznamují v celé šíři, nikoli pouze za účelem uměleckého zpracování a jevištní stylizace. Tím se také sdružení včlenilo k významným uměleckým tělesům v srdci republiky, na Horácku.
Děti již dostaly příležitost prezentovat svoje umění na prestižních festivalech v České republice i v zahraničí – Litva, Rumunsko, Holandsko, Slovensko, Chorvatsko. Za svůj poslední úspěch považují Diplom, který získaly při svém účinkování na festivalu v Burgasu v roce 2012 – Za udržování a oživování českých národních tradic.
Vedoucí souboru: PhDr. Radka Ehrenbergerová, primáška: Marie Špásová