O festivalu

     Mezinárodní dětský folklorní festival Tradice Evropy vznikl v roce 1998 jako iniciativa vedoucích dětských folklorních souborů Východočeského kraje. Jeho hlavním posláním je podpora a uchování tradičních, převážně evropských, kulturních hodnot a jejich prezentace široké veřejnosti, zejména však dětem a mládeži. Od počátku je koncipován jako akce konající se v širším regionu, na území Pardubického kraje.

     Festival se koná díky nadšení spolu pořádajících souborů, jejich zahraničních hostů a za podpory kraje, měst, obcí, Folklorního sdružení ČR, v neposlední řadě však i rodičů a dětí. Svým rozsahem je v České republice jedinečný.

     Na závěr festivalu se koná mezi účinkujícími velmi oblíbený Evropský bál. Zde je pro děti připraven bohatý program, kde se navzájem učí jednoduché tance zúčastněných zemí, u prezentačních stánků jednotlivých národů mohou ochutnat tradiční jídla a nápoje nebo si prohlédnout zvykoslovné předměty. Takto zábavnou formou získávají ucelenou představu o tradicích svých evropských hostů. Součástí bálu jsou i stánky a dílny českých lidových výrobců, ve kterých si mohou sami děti vyrobit malý dárek domů.

     Základním posláním festivalu, které je od jeho počátku stále sejné a neměnné je rozvoj, uchovávání a poznávání lidových tradic s cílem aktivně zapojit do této činnosti co největší počet dětí i dospělých

     Mezinárodní dětský folklorní festival Tradice Evropy probíhá na území Pardubického kraje ve čtyřech městech – v Pardubicích, Chrudimi, Slatiňanech a ve Svitavách. V každém městě uvidí zahraniční hosty festivalu a naše soubory několik stovek diváků nejen z řad veřejnosti, ale převážně z řad školní mládeže. Každoročně projeví zájem o zhlédnutí vystoupení nejméně desítka základních škol. Pro některé je to tradicí a tyto školy nás již samy kontaktují, pro jiné (které osloví naše nabídka) to bude něco nového.

     Cílem festivalu je seznámení dětí prostřednictvím jejich vrstevníků s folklorním bohatstvím Evropy, pomoc dětem uvědomit si naše vlastní tradice a kořeny, které mohou porovnat s jinými národy a pokusit se najít i některé podobnosti. Festival tak napomáhá k toleranci a pochopení odlišných kultur.